What do I want to do?

I’m following Seth Godin’s Freelancer e-course, and this is the first assignment: make public what I want to do and be as a freelancer! This takes the form of a good interview with Fennabee.

What do you want to do?

Fennabee: ‘I want to give people a spark of joy and energy when they see my work.

I want to create beautiful, colourful, inspiring, clear work -illustrations, postcards, dresses, cushions… that makes people happy and smile, give them energy when they see it.

I also want to spread messages for a better, greener, more sustainable world: trough colourful and clear illustrations, illustrated quotes, posters, postcards, videos… influence people in their choices to eat less or no more meat and dairy or white sugar, drive less by car and more by bike, move more, be more loving, live slower…

Also I want to help people through my work to bring clarity, structure and overview in their life by making a bit edgy, beautiful planners, maps, schemes, infographics and plannings.

I want to work with lots of people with lots of joy, open and connecting, make things together an surprise the people and organisations I work with/ for with my originality and positivity.’

(NL)

Ik wil mooi, kleurrijk, helder werk maken -tekeningen, affiches, flyers, kaarten, kleedjes… waarvan mensen vrolijk worden en moeten glimlachen, opgewekter worden, energie krijgen als ze het zien.

Ik wil ook boodschappen brengen voor een betere, groenere, duurzamere wereld: met  kleurrijke en heldere illustraties, geïllustreerde quotes, affiches, postkaartjes, filmpjes… mensen beïnvloeden in hun keuzes om minder of geen vlees, zuivel of witte suiker te eten, de auto te laten staan en meer de fiets te nemen, minder of geen vliegreizen te maken, meer te bewegen, liefdevoller te zijn voor elkaar, trager te leven…

Ik wil ook door mijn werk mensen helpen om op een mooie en niet-afgelikte manier helderheid, overzicht en structuur te brengen in hun leven door het tekenen, vormgeven en maken van agenda’s, kaarten, schema’s, infographics en plannings te maken.

Ik wil met veel mensen werken met veel plezier, in alle openheid en eerlijkheid, verbindend -samen dingen maken en de mensen en organisaties waarmee/ waarvoor ik werk verrassen door mijn originaliteit en positiviteit.

Who do you want to change, and how do you want to change them?

Actually I want to change everyone that is open to it. To inspire everyone that sees my work to look differently, see things put a bit bolder. I want them to react like ‘Hey, I never looked at it that way. That’s original and colourful!’ And thus give them hope a better, greener, more beautiful, loving, colourful world is possible.

(NL)

Ik wil eigenlijk iedereen veranderen die daarvoor openstaat. Iedereen die mijn werk ziet aansteken, inspireren of ze een gevoel geven van ‘hé, da’s origineel en kleurrijk gebracht zeg.’ ‘Hé, zo had ik het nog niet bekeken, amai, da’s leerrijk’. En ze zo het gevoel geven dat een betere, groenere, mooiere, liefdevollere, kleurrijkere wereld mogelijk is.

How much risk (1 is a little, tot 10, bet everything), how much are you willing to put at stake to make the change you seek?

Fennabee: ‘I want to put in a lot of time -a few hours per day to start with. I want to train myself to lull my reptile brain, when it makes me insecure and frightened by saying I’m not original enough, that I have to be glad and just do a job where someone tells me what to do en be content with that. I’m willing to have 1/3 less income during a few years to work less and make more time to make my dream come true, my dream of finding my creative self and make a living of making things for people and organisations that will ask me for my colours, original and energetic positive approach.

But I still have bills to pay and two children to raise, so quitting my day job is not an option. That makes my score 4.5/10: 1/3 less income plus all of my free time and the status I have that comes by having a ‘good job’ – all that I want to give up to live more freely and creatively.’

(NL) Ik wil er zeker al veel tijd insteken -elke dag een paar uur om te beginnen. Ik wil me trainen om mijn reptielenbrein -en dus de twijfels dat ik niet origineel genoeg ben en maar gewoon ‘een jobke’ moet doen waarbij iemand me zegt wat ik moet doen en daar tevreden genoeg mee zijn- te sussen. Ik ben bereid om een flink stuk minder inkomen te hebben voor een paar jaar om deze droom, het vinden van mijn creatieve zelf en een inkomen hebben van werkelijk creatieve opdrachten waarbij mensen me vragen om mijn originaliteit en kleuren, waar te maken. Ik moet wel nog de rekeningen betalen en twee kinderen opvoeden, dus helemaal stoppen met mijn ‘dayjob’, dat gaat ook niet. Dus ik denk dat ik een 4,5 op 10 geef: 1/3 minder inkomen plus al m’n vrije tijd en de status van ‘een goede job’ te hebben, wil ik ook opgeven in ruil voor meer vrijheid en leven van creativiteit.

Does this project matter enough for the risk and the effort you’re putting into it?

Fennabee: ‘YES! It matters because it will give me the feeling I’m really contributing my talents to a better world; instead of following orders and after years have to admit I did very little but doing what people tell me to do.’

(NL) JA! Het doet ertoe want het zal me het gevoel geven dat ik echt mijn talenten inzet voor een betere, mooiere, kleurrijkere, wijzere wereld; in plaats van orders op te volgen en na jaren gewoon doen wat me gevraagd wordt vaststellen dat ik maar weinig momenten echt een verschil heb gemaakt op die manier.

Is it possible – has anyone with your resources ever pulled off anything like this?

Fennabee: ‘Yes, anyway, I see ecxamples in my direct environment that do it: Eva Mouton, Larsen Bervoets, Liesje De Bruyn, Madame ZsaZsa, Lalalien,  Judith Van Istendael, Inge Driesen- artists that slowly built and now live from their art. I don’t know the details, and I know some of them don’t have it easy financially, but they show it’s surely possible! Even with houses and kids to pay for. When I see their work I always feel a twinkle of jealousy, ‘Damn, I want that life too!’

(NL) Ja, ik zie toch verschillende voorbeelden rond me die het doen: Eva Mouton, Larsen Bervoets, Liesje De Bruyn, Lalalien,  Judith Van Istendael, Inge Driesen-dat zijn kunstenaars in mijn directe omgeving die gewoon gesprongen zijn -of er langzaam aan gebouwd hebben, maar op een gegeven moment toch gesprongen voor hun passie. Ik ken de details niet, en sommigen hebben het financieel niet makkelijk weet ik -maar toch bewijzen ze dat het mogelijk is. Ze hebben ook huizen, rekeningen en kinderen. Ik voel altijd een prikkel van jaloezie, van ‘verdomme, dat wil ik ook!’ als ik aan hen denk.

What do people buy when they buy something from you?

Fennabee: ‘I aim for different experiences, that are more than ‘a logo’, ‘a postcard’, ‘a poster’ or ‘an infographic’. I aim to give powerful colourful inspiration. A simple looking expression or visualisation of a complex message with effect. And off course, a fun, warm, open, friendly coöperation.’ 

(NL) Ik wil mensen vooral iets laten ervaren – meer dan ‘een logo’, ‘een postkaart’, ‘een poster’ of ‘een infographic’. Ik wil krachtige kleurrijke inspiratie geven. Een eenvoudig uitziende expressie of visualisering van een complexe boodschap met effect. En een plezante, warme, open, vriendelijke samenwerking, uiteraard.

Leave out the easy, repetitive, generic stuff… What are you doing that’s difficult?

I understand this question as: when does my creativity flows and can I focus only on ‘my magic’? When I create, what do I do that only I can do? When I create, what do I do that not anyone could do en that would make my work unmistakeable Fennabee? I think first of all, my style: very direct, free and very spontaneous with very vivid colours, starting with ink, paper and brushes and then on with scanner and computer to create a vivid, never perfect, energetic image.

Second, I like to apply this workflow on specific questions as to how visualize, express certain messages with a goal. The process of thinking how a message will be best designed, simplified, what the main message and experience of the artwork must be, to get the message in the right channel, on the right time to the right target group. I love it to apply my workflow on that.

(NL) Ik begrijp deze vraag als: wanneer stroomt mijn creativiteit echt en focus ik me enkel op mijn ‘magic’? Als ik creëer, wat doe ik dat niet iedereen zomaar kan en waaraan men mijn unieke Fennabee-stempel zou kunnen herkennen? Ik denk ten eerste mijn stijl: heel direct, vrijelijk en heel spontaan met felle kleuren werken, vertrekkend van inkt, papier en penselen en dan met scanner en computer digitaal verder, om tot een levendig, nooit perfect, energiek beeld te komen.

Ten tweede pas ik dit proces heel graag toe op een vraag om iets uit te werken met een voorgeschreven doel. Nadenken hoe een boodschap het best zal overkomen, hoe ze moet vormgegeven worden, vereenvoudigd, wat de belangrijkste boodschap is en welke minder -om de juiste personen op de juiste manier aan te spreken. Ik vind het heel fijn om mijn workflow daarop toe te passen.

What’s your list of 10 things you deliver to your client?

 1. Enthusiasm and eagerness. I always go fully for whatever I do!
 2. A solution to their problem – a clear, visual, colourful, energising, inspiring solution.
 3. A very open mind: Listening, connecting and understanding of what they want to express through their channels.
 4. New ideas, a creative approach of what they want to express.
 5. Energy and fire to make a better, greener, more sustainable world together.
 6. Professionalism, thanks to almost 20 years of experience in communication projects, graphic design and illustrating.
 7. Good planning & follow up and delivery comfortably on set deadlines.
 8. A smile and fun. I’m grateful for every moment in life and laugh loud and a lot.
 9. Transparency: I am very open and honest about how I work, how many hours it takes me and what I think is a fair price for that work.
 10. Friendliness and kindness, towards all the people I get in touch with.

 

 

 

Advertisement

One thought on “What do I want to do?

 1. Hi!
  I’m very glad to read your post. I always want to transfer my feeling about this world and my experence into a colorful paints or a wonderful music. I also want to catch magic flashes in my brain and make it tougchable in some way. I tried to use words to record my precious feeling and experence, but most of the time my logic is mess my brain is unclear. I always need some new thins to fire up my thought.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.